โรงเรียนดีประจำตำบล
หน่วยงานต้นสังกัดได้มาประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล
เมื่อ 02 กันยายน 2559 09.30 น. โดย: บ้านนาดินดำ อ่าน 198
กิจกรรม ศูนย์การศึกษานอกระบบเคลื่อนที่ (Mobile Services)
ศูนย์การศึกษานอกระบบเคลื่อนที่ (Mobile Services) ได้มาจัดกิจกรรม ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านนาดินดำ
เมื่อ 02 กันยายน 2559 09.23 น. โดย: บ้านนาดินดำ อ่าน 180
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ/บาดทะยัก
24 สิงหาคม 2559 โรงเรียนบ้านนาดินดำร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจริญสุข ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ/บาดทะยัก แก่เด็กนักเรียนชั้น ป.1-ป.6
เมื่อ 25 สิงหาคม 2559 14.42 น. โดย: บ้านนาดินดำ อ่าน 148
รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย
โรงเรียนบ้านนาดินดำ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจริญสุข และชุมชนเดินรณรงค์ "ระวัง ไข้เลือดออก" เพื่อป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย
เมื่อ 24 สิงหาคม 2559 11.41 น. โดย: บ้านนาดินดำ อ่าน 135
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนบ้านนาดินดำร่วมกับผู้นำชุมชน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตร วันแม่แห่งชาติ
เมื่อ 24 สิงหาคม 2559 09.53 น. โดย: บ้านนาดินดำ อ่าน 98