การอบรมครูโรงเรียนประชารัฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จำนวน 10 โรงเรียน
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาสื่อสารสนเทศ โรงเรียนประชารัฐ ในสังกัด สพป.ลย.1 ทุกโรงเรียน จำนวน 10 โรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านกกดู่ วันที่ 2-3 ก.ย.2560 ขอขอบคุณ ดร
เมื่อ 03 กันยายน 2560 14.50 น. โดย: บ้านกกดู่ อ่าน 139
การจัดงานเกษียณอายุราชการของโรงเรียนบ้านกกดู่ สพป.เลย 1
กิจกรรมของโรงเรียนบ้านกกดู่ สพป.เลย 1 30 กันยายน 2559 โดย นายสุธน สุพรมอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูบุคลากรการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา
เมื่อ 02 ตุลาคม 2559 18.52 น. โดย: บ้านกกดู่ อ่าน 145
การจัดงานเกษียณอายุราชการของกลุ่มคุณภาพการศึกษากกดู่นาแขม สพป.เลย 1
การจัดงานเกษียณอายุราชการให้แก่ข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ ปี 2559 จำนวน 10 คน เป็นการจัดทัศนศึกษาร่วมกับงานเกษีนณด้วย เดินทางไปจัดที่ โรงแรมแอมบา
เมื่อ 27 กันยายน 2559 22.14 น. โดย: บ้านกกดู่ อ่าน 116
งานวันอาเซียน ASEAN &OSOP Fair 2016
วันที่ 8 สิงหาคม 2559 พิธีเปิดงาน ASEAN &OSOP Fair 2016 ของ สพป.เลย 1 โดย ท่าน วิโรจน์ จิวรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิด กลุ่มคุณภาพกา
เมื่อ 18 กันยายน 2559 21.13 น. โดย: บ้านกกดู่ อ่าน 144
นำเสนอ Best Practice ที่ จ.สกลนคร
โรงเรียนบ้านกกดู่ โรงเรียนดีประจำตำบล นำโดยนายสุธน สุพรมอินทร์ ผอ.โรงเรียน และนางศรีอัมไพร ทองยา ครูหัวหน้าโครงการ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ หนึ่งผลิตภ
เมื่อ 18 กันยายน 2559 20.57 น. โดย: บ้านกกดู่ อ่าน 183