โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสวรรค์ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสวรรค์ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านท่าสวร
เมื่อ 17 สิงหาคม 2560 05.58 น. โดย: บ้านท่าสวรรค์ อ่าน 79
โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสวรรค์ จัดกิจกรรมเเห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 25
โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสวรรค์ จัดกิจกรรมเเห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560
เมื่อ 17 กรกฎาคม 2560 05.12 น. โดย: บ้านท่าสวรรค์ อ่าน 106
โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560
เมื่อ 14 มิถุนายน 2560 13.40 น. โดย: บ้านท่าสวรรค์ อ่าน 103
โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560
เมื่อ 14 มิถุนายน 2560 13.36 น. โดย: บ้านท่าสวรรค์ อ่าน 101
โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 23
เมื่อ 22 มีนาคม 2560 12.16 น. โดย: บ้านท่าสวรรค์ อ่าน 109