กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง
เมื่อ 23 มกราคม 2564 22.46 น. โดย: บ้านกลางนาเดื่อ อ่าน 14
การทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
เมื่อ 16 มกราคม 2564 22.17 น. โดย: บ้านกลางนาเดื่อ อ่าน 43
กิจกรรมวันครู ปี พ.ศ.2564
เมื่อ 16 มกราคม 2564 22.11 น. โดย: บ้านกลางนาเดื่อ อ่าน 53
กิจกรรมการประดิษฐ์กระดาษสา โดยการนำเศษกระดาษมารีไซเคิล
เมื่อ 11 มกราคม 2564 20.03 น. โดย: บ้านกลางนาเดื่อ อ่าน 39
กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1
เมื่อ 11 มกราคม 2564 20.00 น. โดย: บ้านกลางนาเดื่อ อ่าน 33