โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564
เมื่อ 18 มิถุนายน 2564 23.48 น. โดย: บ้านกลางนาเดื่อ อ่าน 6
ฉีดพ่นเคมีหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย
เมื่อ 18 มิถุนายน 2564 23.44 น. โดย: บ้านกลางนาเดื่อ อ่าน 5
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เมื่อ 18 มิถุนายน 2564 23.40 น. โดย: บ้านกลางนาเดื่อ อ่าน 10
เปิดเรียนวันแรกประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (วันที่ 1 มิถุนายน 2564)
เมื่อ 16 มิถุนายน 2564 00.24 น. โดย: บ้านกลางนาเดื่อ อ่าน 29
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
เมื่อ 16 มิถุนายน 2564 00.18 น. โดย: บ้านกลางนาเดื่อ อ่าน 32