พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เมื่อ 14 เมษายน 2564 15.49 น. โดย: บ้านกลางนาเดื่อ อ่าน 13
โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อจัดประเพณีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว
เมื่อ 14 เมษายน 2564 15.46 น. โดย: บ้านกลางนาเดื่อ อ่าน 8
กิจกรรมเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ปี 2564
เมื่อ 14 เมษายน 2564 15.42 น. โดย: บ้านกลางนาเดื่อ อ่าน 6
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (จังหวัดนครพนม)
เมื่อ 06 เมษายน 2564 22.18 น. โดย: บ้านกลางนาเดื่อ อ่าน 22
อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรู้โรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ
เมื่อ 06 เมษายน 2564 22.15 น. โดย: บ้านกลางนาเดื่อ อ่าน 27