เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม.38 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
เมื่อ 16 พฤษภาคม 2560 09.47 น. โดย: ท่าสองยางวิทยาคม อ่าน 67
รดน้ำขอพรคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม
รดน้ำขอพรเนื่องในวันปีใหม่ไทย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย-ตาก)
เมื่อ 22 เมษายน 2560 13.47 น. โดย: ท่าสองยางวิทยาคม อ่าน 70
พิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อ 26 ตุลาคม 2559 15.55 น. โดย: ท่าสองยางวิทยาคม อ่าน 79
พิธีถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
ร่วมพิธีถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
เมื่อ 23 ตุลาคม 2559 22.07 น. โดย: ท่าสองยางวิทยาคม อ่าน 91
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
พนกนิกร อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
เมื่อ 23 ตุลาคม 2559 22.00 น. โดย: ท่าสองยางวิทยาคม อ่าน 81