ท.ส.ว. เดินทางไกลและเข้าค่ายลูกเสือประจำปี 2560
โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม.38 จัดกิจกรรมเดินทางไกล และเข้าค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 27-29 ธันวาคม 2560
เมื่อ 31 ธันวาคม 2560 15.56 น. โดย: ท่าสองยางวิทยาคม อ่าน 208
ร่วมการแข่งขันกีฬาอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ประจำปี 2560
นักกีฬา-กรีฑา โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมร่วมเป็นตัวแทนเทศบาลตำบลแม่ต้าน ร่วมการแข่งขันกีฬาอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ประจำปี 2560
เมื่อ 26 ธันวาคม 2560 23.46 น. โดย: ท่าสองยางวิทยาคม อ่าน 326
กีฬาสีภายในโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม
กีฬาสีภายในโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม "นางนวลเกมส์ 2560" ระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2560
เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2560 04.38 น. โดย: ท่าสองยางวิทยาคม อ่าน 236
นักเรียนโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สอบธรรมศึกษา สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ประจำปี 2560
นักเรียนโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สอบธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท เอก สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2560 04.56 น. โดย: ท่าสองยางวิทยาคม อ่าน 124
บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม ร่วมอัญเชิญสรีระสังขารพระครูพิบูลธรรมมานุวัตร(ครูบาพรหม)
บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม ร่วมอัญเชิญสรีระสังขารพระครูพิบูลธรรมมานุวัตร(ครูบาพรหม) อดีตเจ้าอาวาสวัดแม่ต้านเหนือ
เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2560 04.53 น. โดย: ท่าสองยางวิทยาคม อ่าน 203