กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2561
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2561
เมื่อ 08 มิถุนายน 2561 14.56 น. โดย: บ้านชะอวด อ่าน 42
รณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหาเยาวชนเล่นพนันฟุตบอลโลก2018
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 รณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหาเยาวชนเล่นพนันฟุตบอลโลก2018
เมื่อ 08 มิถุนายน 2561 14.44 น. โดย: บ้านชะอวด อ่าน 116
การอบรมโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 2561 ณ ศูนย์อบรม สพฐ.156 โรงเรียนบ้านชะอวด
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และระดับประถมศึกษาตอนต้น
เมื่อ 31 พฤษภาคม 2561 09.48 น. โดย: บ้านชะอวด อ่าน 115
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านชะอวด เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
เมื่อ 11 พฤษภาคม 2561 13.45 น. โดย: บ้านชะอวด อ่าน 120
การอบรมโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ศูนย์อบรม สพฐ.156 โรงเรียนบ้านชะอวด
วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2561 มีการอบรมโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ศูนย์อบรม สพฐ.156 โรงเรียนบ้านชะอวด
เมื่อ 08 พฤษภาคม 2561 12.57 น. โดย: บ้านชะอวด อ่าน 107