กีฬาสีสัมพันธ์ ดอกจิกเกมส์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561
วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านชะอวด จัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ดอกจิกเกมส์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561
เมื่อ 06 กรกฎาคม 2561 16.10 น. โดย: บ้านชะอวด อ่าน 35
พิธีเปิดงานประเพณี ดอกจูดบาน งานกาชาดและของดีเมืองชะอวด ประจำปี 2561
วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ผอ.อำพล เพ็ญตระการ และคณะครูโรงเรียนบ้านชะอวด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณี ดอกจูดบาน งานกาชาดและของดีเมืองชะอวด ประจำปี
เมื่อ 29 มิถุนายน 2561 21.35 น. โดย: บ้านชะอวด อ่าน 124
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านชะอวด ครั้งที่1/2561
วันที่ 27 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านชะอวด จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านชะอวด ครั้งที่1/2561
เมื่อ 28 มิถุนายน 2561 08.53 น. โดย: บ้านชะอวด อ่าน 131
รับมอบรางวัลเสมา ป.ป.ส.ระดับทองดีเด่น อันดับ 1 ให้แก่โรงเรียนบ้านชะอวด
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ผอ.อำพล เพ็ญตระการ รับมอบรางวัลเสมา ป.ป.ส.ระดับทองดีเด่น อันดับ 1 ให้แก่โรงเรียนบ้านชะอวด
เมื่อ 28 มิถุนายน 2561 08.45 น. โดย: บ้านชะอวด อ่าน 23
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2561
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2561
เมื่อ 08 มิถุนายน 2561 14.56 น. โดย: บ้านชะอวด อ่าน 116