ปฏิบัติการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ น้อมเกล้าถวายองค์ราชันย์
เมื่อ 16 ตุลาคม 2562 13.22 น. โดย: บ้านชะอวด อ่าน 114
Boot Camp Cohort 1 @NST3
เมื่อ 16 ตุลาคม 2562 13.08 น. โดย: บ้านชะอวด อ่าน 112
รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
เมื่อ 16 ตุลาคม 2562 13.01 น. โดย: บ้านชะอวด อ่าน 110
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ
เมื่อ 16 ตุลาคม 2562 11.29 น. โดย: บ้านชะอวด อ่าน 116
Southern EP/MEP Open House 2019
เมื่อ 16 ตุลาคม 2562 09.27 น. โดย: บ้านชะอวด อ่าน 107