มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนกิจกรรม นักข่าวน้อย รุ่นที่ 2
วันที่ 12 มีนาคม 2561 ผอ.อำพล เพ็ญตระการ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนกิจกรรม นักข่าวน้อย รุ่นที่ 2
เมื่อ 14 มีนาคม 2561 11.44 น. โดย: บ้านชะอวด อ่าน 130
รายงานตัวนักเรียนชั้น อนุบาล 2 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 10 มีนาคม 2561 รายตัวนักเรียนชั้น อนุบาล 2 ปีการศึกษา 2561
เมื่อ 14 มีนาคม 2561 11.24 น. โดย: บ้านชะอวด อ่าน 138
มอบเกียรติบัตรคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา2560
วันที่ 6 มีนาคม 2561 ผอ.อำพล เพ็ญตระการ มอบเกียรติบัตรแก่ คณะกรรมการนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2560
เมื่อ 14 มีนาคม 2561 11.10 น. โดย: บ้านชะอวด อ่าน 169
การประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2560
การประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test:NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สนามสอบโรงเรียนบ้านชะอวด (7 มีนาคม 2561)
เมื่อ 07 มีนาคม 2561 14.54 น. โดย: บ้านชะอวด อ่าน 140
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ NT ปีการศึกษา 2560
วันที่ 6 มีนาคม 2561 มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
เมื่อ 07 มีนาคม 2561 14.33 น. โดย: บ้านชะอวด อ่าน 119