ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม. 1 , 4 (ห้องพิเศษด้านกีฬา) 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 4 (ห้องพิเศษด้านกีฬา) ปีการศึกษา 2564
เมื่อ 07 พฤษภาคม 2564 21.18 น. โดย: ศีขรภูมิพิสัย อ่าน 13
เลื่อนกำหนดการประชุมผู้ปกครอง/มอบตัว/ชำระเงินบำรุงการศึกษา
เลื่อนกำหนดการประชุมผู้ปกครอง/มอบตัว/ชำระเงินบำรุงการศึกษา
เมื่อ 07 พฤษภาคม 2564 21.10 น. โดย: ศีขรภูมิพิสัย อ่าน 21
เปลี่ยนแปลงปฏิทินรับสมัครนักเรียน (วันสอบ วันประกาศผล และวันรายงานตัว/มอบตัว
เปลี่ยนแปลงปฏิทินรับสมัครนักเรียน (วันสอบ วันประกาศผล และวันรายงานตัว/มอบตัว
เมื่อ 02 พฤษภาคม 2564 17.33 น. โดย: ศีขรภูมิพิสัย อ่าน 103
ปฏิทินรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับแก้ไข)
ปฏิทินรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับแก้ไข)
เมื่อ 22 เมษายน 2564 20.55 น. โดย: ศีขรภูมิพิสัย อ่าน 160
ประกาศมอบตัว/รายงานตัว นักเรียนห้องเรียน SME
ประกาศมอบตัว/รายงานตัว นักเรียนห้องเรียน SME
เมื่อ 21 เมษายน 2564 10.29 น. โดย: ศีขรภูมิพิสัย อ่าน 41