วิทยากรพี่เลี้ยง และผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ
เมื่อ 23 กันยายน 2563 13.40 น. โดย: บ้านกลางนาเดื่อ อ่าน 85
จากวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
เมื่อ 23 กันยายน 2563 13.39 น. โดย: บ้านกลางนาเดื่อ อ่าน 77
ศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนต้นแบบ (วันที่ 5)
เมื่อ 23 กันยายน 2563 13.38 น. โดย: บ้านกลางนาเดื่อ อ่าน 55
ศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนต้นแบบ (วันที่ 4)
เมื่อ 23 กันยายน 2563 13.37 น. โดย: บ้านกลางนาเดื่อ อ่าน 54
ศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนต้นแบบ (วันที่ 3)
เมื่อ 23 กันยายน 2563 13.36 น. โดย: บ้านกลางนาเดื่อ อ่าน 57