ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงปี2556และปี2557
ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงปี2556และปี2557
เมื่อ 13 สิงหาคม 2558 13.19 น. โดย: บ้านกลางนาเดื่อ อ่าน 206
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงปี2556ปี2557
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงปี2556ปี2557
เมื่อ 13 สิงหาคม 2558 13.17 น. โดย: บ้านกลางนาเดื่อ อ่าน 170
ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงปี2556และปี2557
ซื้อระบบคอมพิวเตอร์
เมื่อ 11 สิงหาคม 2558 11.39 น. โดย: บ้านกลางนาเดื่อ อ่าน 172