จิตศึกษา ม.3 วิกฤตของคน | โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
https://www.youtube.com/embed/ZDk-kKKd9ik
เมื่อ 22 กันยายน 2563 09.21 น. โดย: บ้านกลางนาเดื่อ อ่าน 23
จิตศึกษา พี่ ม.3 ชายหน้าร้าน | โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
https://www.youtube.com/embed/XCDu-r-QSNM
เมื่อ 17 กันยายน 2563 22.04 น. โดย: บ้านกลางนาเดื่อ อ่าน 20
พุธเช้าข่าว โรงเรียน (วันที่ 29 กรกฎาคม 2563) vtr new nomal โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
https://www.youtube.com/embed/OIJu3NsbPec
เมื่อ 30 กรกฎาคม 2563 22.44 น. โดย: บ้านกลางนาเดื่อ อ่าน 41
ชีวิตวิถีใหม่ new normal โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
https://www.youtube.com/embed/SEUtK0_YDCw
เมื่อ 09 กรกฎาคม 2563 00.51 น. โดย: บ้านกลางนาเดื่อ อ่าน 48
ผู้ตรวจราชการลงพื้นที่การจัดการเรียนการสอนทางไกล โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
https://www.youtube.com/embed/UWzYqzfKf2Q
เมื่อ 27 พฤษภาคม 2563 13.03 น. โดย: บ้านกลางนาเดื่อ อ่าน 44