ส่งประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
https://www.youtube.com/embed/sBj7Qf4RZl0
เมื่อ 05 สิงหาคม 2560 17.15 น. โดย: บ้านซับไม้แดง อ่าน 117
โรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนแม่เหล็ก) โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 2 สังกัดสำนักงา
https://www.youtube.com/embed/V6Wu3c6BS4M
เมื่อ 24 มิถุนายน 2560 12.06 น. โดย: บ้านซับไม้แดง อ่าน 126
14 มิถุนายน 2560 จัดงานแสดงกตเวทิตาจิต ให้คุณครูรำพึง แก้วเขียว
https://www.youtube.com/embed/VY-qiOqtt8w
เมื่อ 15 มิถุนายน 2560 13.08 น. โดย: บ้านซับไม้แดง อ่าน 171
งานแสดงกตเวทิตาจิตครูรำพึง แก้วเขียว
https://youtu.be/VY-qiOqtt8w
เมื่อ 15 มิถุนายน 2560 11.50 น. โดย: บ้านซับไม้แดง อ่าน 349
TSC Green Challenge โรงเรียนบ้านซับไม้แดง
https://www.youtube.com/embed/bnofqBH5Q9A
เมื่อ 18 มกราคม 2560 15.24 น. โดย: บ้านซับไม้แดง อ่าน 95