การประกวดวาดภาพสืบสานงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ประจำปี 2563
เมื่อ 29 กันยายน 2563 23.39 น. โดย: บ้านกลางนาเดื่อ อ่าน 49
รับเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรรม ระดับจังหวัด
เมื่อ 29 กันยายน 2563 23.36 น. โดย: บ้านกลางนาเดื่อ อ่าน 20
วิทยากรพี่เลี้ยง และผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ
เมื่อ 22 กันยายน 2563 14.38 น. โดย: บ้านกลางนาเดื่อ อ่าน 24
เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ในสภาพจริง
เมื่อ 22 กันยายน 2563 14.35 น. โดย: บ้านกลางนาเดื่อ อ่าน 24
การประกวดวาดภาพ / เรียงความของนักเรียน
เมื่อ 16 กันยายน 2563 13.46 น. โดย: บ้านกลางนาเดื่อ อ่าน 32