สพฐ.มอบเกียรติบัตร การให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์
เมื่อ 23 มกราคม 2564 10.36 น. โดย: บ้านกลางนาเดื่อ อ่าน 17
รางวัล ผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น เนื่องในวันครู ประจำปี 2564
เมื่อ 19 มกราคม 2564 13.17 น. โดย: บ้านกลางนาเดื่อ อ่าน 21
ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563 เนื่องในวันครูแห่งชาติ พ.ศ. 2564
เมื่อ 19 มกราคม 2564 13.11 น. โดย: บ้านกลางนาเดื่อ อ่าน 12
รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563
เมื่อ 19 มกราคม 2564 11.46 น. โดย: บ้านกลางนาเดื่อ อ่าน 13
การประกวดวาดภาพสืบสานงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ประจำปี 2563
เมื่อ 29 กันยายน 2563 23.39 น. โดย: บ้านกลางนาเดื่อ อ่าน 63