รับโล่รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564
เมื่อ 18 มีนาคม 2564 23.10 น. โดย: บ้านกลางนาเดื่อ อ่าน 74
เกียรติบัตร โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว
เมื่อ 09 มีนาคม 2564 16.21 น. โดย: บ้านกลางนาเดื่อ อ่าน 205
สพฐ. ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว
เมื่อ 07 มีนาคม 2564 21.08 น. โดย: บ้านกลางนาเดื่อ อ่าน 456
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มอบเกียรติบัตร
เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2564 12.07 น. โดย: บ้านกลางนาเดื่อ อ่าน 106
สพฐ. มอบเกียรติบัตรโครงงานคุณธรรม “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”
เมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2564 13.25 น. โดย: บ้านกลางนาเดื่อ อ่าน 143