ประกาศ เลื่อน วันชำระเงินบำรุงการศึกษาค่าใช้จ่าย ห้องเรียนมาตรฐานสากล(ห้องเรียนปกติ) ประจำภาคเรียนที [09 พฤษภาคม 2564 10.02 น.] อ่าน 116
ประกาศงด เรียนปรับพื้นฐาน [30 เมษายน 2564 14.57 น.] อ่าน 109
***ขอเลื่อนการมอบตัวนักเรียนเป็นวันที่16 พ.ค.2564*** [28 เมษายน 2564 13.12 น.] อ่าน 131
ขอเลื่อนการมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 อนุบาล3 ชั้นประถมศึกษาปีที่2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 [20 เมษายน 2564 18.28 น.] อ่าน 132
การรับใบสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 [25 มกราคม 2564 15.53 น.] อ่าน 532
เลื่อนการรับใบสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 [08 มกราคม 2564 10.30 น.] อ่าน 189
ประกาศโรงเรียนวัดพลับพลาชัยปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษวันที่ 4-8 มกราคม 2564 [30 ธันวาคม 2563 13.21 น.] อ่าน 101
ประกาศโรงเรียนวัดพลับพลาชัยปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ [24 ธันวาคม 2563 14.29 น.] อ่าน 111
ประกาศการรับสมัครเด็กนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 [18 ธันวาคม 2563 08.37 น.] อ่าน 3626
แบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร O38 [20 สิงหาคม 2563 10.16 น.] อ่าน 118