รายชื่อนักเรียนโรงเรียนวัดกิ่งแก้ว ปีการศึกษา 2564 [07 มิถุนายน 2564 10.02 น.] อ่าน 33
กำหนดการรับสิทธิ์เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ [24 พฤษภาคม 2564 16.31 น.] อ่าน 52
แก้ไขการเลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 [23 พฤษภาคม 2564 12.36 น.] อ่าน 88
ประชาสัมพันธ์ "การหยุดเรียนของนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.2" ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 [22 มีนาคม 2564 16.31 น.] อ่าน 96
การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 [15 มีนาคม 2564 15.14 น.] อ่าน 106