ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ป.1 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก [12 พฤษภาคม 2564 19.41 น.] อ่าน 66
ประกาศ เลือนการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมอย่างไม่มีกำหนด [26 เมษายน 2564 13.23 น.] อ่าน 87
วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เปิดทำการเรียนตามปกติ [11 มีนาคม 2564 17.58 น.] อ่าน 87
แจ้งการมาเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [01 มีนาคม 2564 16.14 น.] อ่าน 74
การจัดการเรียนการสอนประจำเดือนมีนาคม 2564 [28 กุมภาพันธ์ 2564 13.44 น.] อ่าน 78
ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ถึง วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 [03 มกราคม 2564 09.17 น.] อ่าน 117
ประกาศปิดโรงเรียนต่อเนื่องถึงวันที่ 17 มกราคม 2564 [02 มกราคม 2564 18.02 น.] อ่าน 79
ประกาศ ปิดโรงเรียนวัดลาดปลาดุกด้วยเหตุพิเศษ [23 ธันวาคม 2563 14.53 น.] อ่าน 57
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลเปิดเรียนตามปกติ เข้าเรียนเวลา 07.50 น. และเลิกเรียนเวลา 14.30 น. [28 สิงหาคม 2563 07.25 น.] อ่าน 85
รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา [21 สิงหาคม 2563 12.48 น.] อ่าน 387