การบริหารแบบมีส่วนร่วม [20 พฤษภาคม 2564 16.25 น.] อ่าน 31
โรงเรียนวัดเชิงเลน ขอแจ้งประกาศ แนวทางปฏิบัติในระหว่างการขยายเวลา ปิดภาคเรียน [08 พฤษภาคม 2564 11.15 น.] อ่าน 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ชั้นอนุบาล 1 และ อนุบาล 2 [08 เมษายน 2564 15.25 น.] อ่าน 53
ประกาศค่าเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ [05 กุมภาพันธ์ 2564 15.22 น.] อ่าน 58
แจ้งเปิดเรียนหลังจากที่ได้ปิดทำหารเรียนการสอน ตามประกาศสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน [29 มกราคม 2564 13.10 น.] อ่าน 61
ประกาศปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ [04 มกราคม 2564 16.18 น.] อ่าน 61
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี) [28 ธันวาคม 2563 15.34 น.] อ่าน 47
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี [28 ธันวาคม 2563 09.51 น.] อ่าน 29
ประกาศปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ [25 ธันวาคม 2563 11.37 น.] อ่าน 85
กิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ [24 ธันวาคม 2563 10.11 น.] อ่าน 64