เอกสารประกอบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 [10 มีนาคม 2563 12.30 น.] อ่าน 45
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม ปีการศึกษา 2563 [06 มีนาคม 2563 10.00 น.] อ่าน 31
เปิดรับสมัครนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 [19 กุมภาพันธ์ 2563 14.23 น.] อ่าน 300
กิจกรรม Open House [05 กุมภาพันธ์ 2563 11.39 น.] อ่าน 106
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562 [22 สิงหาคม 2562 10.06 น.] อ่าน 263
แผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 [04 กรกฎาคม 2562 12.40 น.] อ่าน 138
QR CODE รายละเอียดการรับสมัคร/ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ/ทุนการศึกษา [13 กุมภาพันธ์ 2562 09.39 น.] อ่าน 1290
เปิดรับสมัคร ม.4 ----เรียนฟรี----หลักสูตรทวิศึกษา !!!เรียนจบได้ 2 วุฒิ ม.6/ปวช.!!! [13 กุมภาพันธ์ 2562 09.19 น.] อ่าน 1189
เปิดรับสมัคร ม.1 ---เรียนฟรี---ห้องเรียน EIS เรียนคณิต-วิทย์-คอมฯ เป็นภาษาอังกฤษ [13 กุมภาพันธ์ 2562 09.12 น.] อ่าน 1636
เปิดรับสมัครนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 [12 กุมภาพันธ์ 2562 10.04 น.] อ่าน 2364