ประกาศแจ้งตารางเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564 [19 พฤษภาคม 2564 21.52 น.] อ่าน 47
เรื่อง ปฏิทินการปฏิบัติการ (TIMELINE) /กำหนดวันรับหนังสือ/กำหนดวันสอนออนไลน์ [19 พฤษภาคม 2564 21.51 น.] อ่าน 47
ยังเปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ตั้งแต่วันนี้ สามารถสมัครได้เลย เพียงสแกน QR CODE ใบสมัครม.1 และ [19 พฤษภาคม 2564 21.50 น.] อ่าน 68
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน (ฉบับใหม่) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID - 19) [26 เมษายน 2564 10.38 น.] อ่าน 44
นนทบุรีพิทยาคมสาร สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม [25 มีนาคม 2564 10.59 น.] อ่าน 51
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย [19 กุมภาพันธ์ 2564 11.39 น.] อ่าน 54
เลื่อนการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่า จากวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 [10 กุมภาพันธ์ 2564 10.23 น.] อ่าน 55
!!!ด่วน!!!! เปิดรับสมัครออนไลน์แล้วตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป [05 พฤษภาคม 2563 14.11 น.] อ่าน 579
คู่มือการรับสมัครนักเรียนออนไลน์ชั้นม.1 และม.4 [22 เมษายน 2563 10.22 น.] อ่าน 88
กำหนดการรับสมัครออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศ!!!! [22 เมษายน 2563 10.21 น.] อ่าน 306