ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562 [22 สิงหาคม 2562 10.06 น.] อ่าน 76
แผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 [04 กรกฎาคม 2562 12.40 น.] อ่าน 94
QR CODE รายละเอียดการรับสมัคร/ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ/ทุนการศึกษา [13 กุมภาพันธ์ 2562 09.39 น.] อ่าน 1163
เปิดรับสมัคร ม.4 ----เรียนฟรี----หลักสูตรทวิศึกษา !!!เรียนจบได้ 2 วุฒิ ม.6/ปวช.!!! [13 กุมภาพันธ์ 2562 09.19 น.] อ่าน 1169
เปิดรับสมัคร ม.1 ---เรียนฟรี---ห้องเรียน EIS เรียนคณิต-วิทย์-คอมฯ เป็นภาษาอังกฤษ [13 กุมภาพันธ์ 2562 09.12 น.] อ่าน 1621
เปิดรับสมัครนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 [12 กุมภาพันธ์ 2562 10.04 น.] อ่าน 2337
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวหน้าที่ครูผู้สอน [25 กันยายน 2561 16.12 น.] อ่าน 451
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน [19 กันยายน 2561 16.31 น.] อ่าน 645
แบบรายงานผลการอบรมตามโครงการพัฒนาครู 2561 [03 กันยายน 2561 12.54 น.] อ่าน 309
แผนที่โรงเรียนปี2560 [03 กุมภาพันธ์ 2560 11.22 น.] อ่าน 1231