งานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ โดย: อนุบาลสิงห์บุรี เมื่อ 08 กันยายน 2562 22.37 น. อ่าน 67
Computing Science : วิชาบังคับสำหรับนักเรียน ป.1 - ป.6 ไทย โดย: อนุบาลสิงห์บุรี เมื่อ 04 เมษายน 2562 14.10 น. อ่าน 342
ประกาศ ประกาศ งานวิ่ง#ไชยแสงปาร์ตี้รันฟันคอนเสิร์ต โดย: อนุบาลสิงห์บุรี เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2562 19.44 น. อ่าน 98
การรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี โดย: อนุบาลสิงห์บุรี เมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2562 18.43 น. อ่าน 558
สพฐ.ประกาศแนวปฏิบัติปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 โดย: อนุบาลสิงห์บุรี เมื่อ 21 มกราคม 2562 09.06 น. อ่าน 370
วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดย: อนุบาลสิงห์บุรี เมื่อ 22 กรกฎาคม 2561 10.26 น. อ่าน 189
เชิญชวนโรงเรียนบันทึกสื่อวีดิทัศน์กิจกรรมการพัฒนาการออกเสัยง ร,ล และคำควบกล้ำ โดย: อนุบาลสิงห์บุรี เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2561 08.47 น. อ่าน 82
ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ โดย: อนุบาลสิงห์บุรี เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2561 08.07 น. อ่าน 265
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 โดย: อนุบาลสิงห์บุรี เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2560 09.43 น. อ่าน 1024
ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดย: อนุบาลสิงห์บุรี เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2560 09.36 น. อ่าน 549