ตารางสอบปลายภาคเรียน1/2563 [20 ตุลาคม 2563 12.24 น.] อ่าน 81
โรงเรียนวัดโพธิ์งามมอบเงินฯ [22 กันยายน 2563 08.36 น.] อ่าน 72
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายภูรดล ฤทธิมาลี ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นของจังหวัดชัยนาท [09 กันยายน 2563 10.17 น.] อ่าน 68