ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมของโรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา โดย: บ้านห้วยสาลิกา เมื่อ 27 มีนาคม 2561 08.39 น. อ่าน 121
คำขวัญวันครู โดย: บ้านห้วยสาลิกา เมื่อ 04 มกราคม 2561 09.48 น. อ่าน 95
คำขวัญวันเด็ก โดย: บ้านห้วยสาลิกา เมื่อ 04 มกราคม 2561 09.40 น. อ่าน 87
การฝึกอบรมการทำขนมอบของชุมชน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไม้แดง โดย: บ้านห้วยสาลิกา เมื่อ 21 มกราคม 2559 11.27 น. อ่าน 159
การทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดย: บ้านห้วยสาลิกา เมื่อ 15 ธันวาคม 2558 15.20 น. อ่าน 158