การสร้างโรงอาหารใหม่โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน [13 พฤศจิกายน 2558 09.20 น.] อ่าน 748
การปรับปรุงห้องอนุบาลโรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน [04 สิงหาคม 2558 16.47 น.] อ่าน 1867
โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน เปิดภาคเรียน 1/2558 [14 พฤษภาคม 2558 09.21 น.] อ่าน 203
การสร้างหอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน [16 มิถุนายน 2557 10.14 น.] อ่าน 1059