ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [10 ตุลาคม 2562 16.24 น.] อ่าน 17
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว [07 ตุลาคม 2562 17.55 น.] อ่าน 40
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบุคคลเพื่อลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ [03 ตุลาคม 2562 17.37 น.] อ่าน 59
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 [18 สิงหาคม 2561 14.31 น.] อ่าน 293