วันประกายแห่งเพชร สำเร็จวิชาการ สืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย: บ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) เมื่อ 11 มีนาคม 2561 14.12 น. อ่าน 162