ประกาศโรงเรียนบ้านทับร้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง [26 เมษายน 2564 19.49 น.] อ่าน 34
ประกาศโรงเรียนบ้านทับร้างเรื่อง การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกเทคโนโลยีสารส [12 มกราคม 2564 09.18 น.] อ่าน 48
ประกาศโรงเรียนบ้านทับร้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง [04 มกราคม 2564 09.46 น.] อ่าน 76
ประกาศโรงเรียนบ้านทับร้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง [16 ธันวาคม 2563 17.33 น.] อ่าน 92
ประกาศโรงเรียนบ้านทับร้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง [15 ธันวาคม 2563 13.20 น.] อ่าน 74
ประกาศโรงเรียนบ้านทับร้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง [27 พฤศจิกายน 2563 20.01 น.] อ่าน 118
ประกาศโรงเรียนบ้านทับร้าง เรื่อง การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว [28 กันยายน 2563 17.13 น.] อ่าน 61
ประกาศโรงเรียนบ้านทับร้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง [15 กันยายน 2563 16.01 น.] อ่าน 107
ขอเชิญร่วมเป็นสมาชิกเพื่อรับข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียน [27 มีนาคม 2563 19.49 น.] อ่าน 83
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [18 กุมภาพันธ์ 2563 14.40 น.] อ่าน 148