https://www.facebook.com/pg/prachakasetpattanaschool/photos/?tab=album&album_id=1626099564136491 [21 มิถุนายน 2561 11.26 น.] อ่าน 78
แข่งขันการคัดลายมือระดับประเทศ [10 กรกฎาคม 2559 14.24 น.] อ่าน 6918
ภาพยนตร์สั้นส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เรื่อง ชีวิตนอกบท [01 กรกฎาคม 2559 18.40 น.] อ่าน 1844
เผยแพร่ แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา [19 สิงหาคม 2558 16.12 น.] อ่าน 317
สื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็ก [30 มิถุนายน 2558 22.14 น.] อ่าน 129
โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนาจะดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม ระหว่างวันที่ 23 มิุถนายน ถึง [17 มิถุนายน 2557 19.50 น.] อ่าน 1053
facebook โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา [14 กรกฎาคม 2556 21.31 น.] อ่าน 596
ขอเชิญร่วมแห่เทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2556 [14 กรกฎาคม 2556 11.51 น.] อ่าน 2857
ประชุมประจำปีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กลุ่มเครือข่ายปางสีดา [14 กรกฎาคม 2556 11.47 น.] อ่าน 153