การเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [03 กรกฎาคม 2563 14.42 น.] อ่าน 22
แนวทางการมาโรงเรียนเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 [02 กรกฎาคม 2563 10.56 น.] อ่าน 26
ดำเนินการแจกใบงานและติดตามการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV [10 มิถุนายน 2563 16.16 น.] อ่าน 37
แนวทางในช่วงการเปิดภาคเรียน [10 มิถุนายน 2563 12.51 น.] อ่าน 32
การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) [14 พฤษภาคม 2563 21.41 น.] อ่าน 58
ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน School MIS ผ่านหน้าเวปไซต์โรงเรียน [14 พฤษภาคม 2563 21.11 น.] อ่าน 43
กำหนดการเปิด ภาคเรียนที่ 1/2563 [23 เมษายน 2563 12.12 น.] อ่าน 46
วิธีป้องกัน (Covid-19) [17 มีนาคม 2563 15.53 น.] อ่าน 43
มาล้างมือต้านภัยโควิด19 [17 มีนาคม 2563 15.43 น.] อ่าน 28
ข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 [17 มีนาคม 2563 15.36 น.] อ่าน 62