ขอขอบพระคุณผู้ใจดีทุกท่าน ที่เข้ามาบริจาคอุปกรณ์การเรียน สิ่งของจำเป้นต่าง ๆ ให้นักเรียนโรงเรียนบ้าน [18 มิถุนายน 2561 10.44 น.] อ่าน 79