กนอ.เยี่ยมโรงเรียน 29 พ.ย. 59 โดย: ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2559 09.40 น. อ่าน 94
การดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง โดย: ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 เมื่อ 31 กรกฎาคม 2559 11.14 น. อ่าน 183
การดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง โดย: ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 เมื่อ 31 กรกฎาคม 2559 10.50 น. อ่าน 107
การดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง โดย: ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 เมื่อ 31 กรกฎาคม 2559 10.50 น. อ่าน 107
มอบถังน้ำดื่ม โดย: ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 เมื่อ 11 กรกฎาคม 2559 13.19 น. อ่าน 156
อบรม SMSS และ EMIS โดย: ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 เมื่อ 28 มิถุนายน 2559 10.54 น. อ่าน 226
มอบหนังสือ โดย: ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 เมื่อ 17 กรกฎาคม 2558 09.45 น. อ่าน 137
รับเช็คโครงการอาหารกลางวัน โดย: ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 เมื่อ 01 กรกฎาคม 2558 14.12 น. อ่าน 126
ขอขอบคุณ โดย: ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2557 09.22 น. อ่าน 375
ส.ค.ส.๒๕๕๗ โดย: ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 เมื่อ 02 มกราคม 2557 14.52 น. อ่าน 211