กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 [09 มกราคม 2563 13.21 น.] อ่าน 11
คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ส.ไทยเสรีฯ3 [23 ธันวาคม 2562 14.28 น.] อ่าน 23
กนอ.เยี่ยมโรงเรียน 29 พ.ย. 59 [30 พฤศจิกายน 2559 09.40 น.] อ่าน 100
การดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง [31 กรกฎาคม 2559 11.14 น.] อ่าน 188
การดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง [31 กรกฎาคม 2559 10.50 น.] อ่าน 114
การดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง [31 กรกฎาคม 2559 10.50 น.] อ่าน 112
มอบถังน้ำดื่ม [11 กรกฎาคม 2559 13.19 น.] อ่าน 162
อบรม SMSS และ EMIS [28 มิถุนายน 2559 10.54 น.] อ่าน 227
มอบหนังสือ [17 กรกฎาคม 2558 09.45 น.] อ่าน 142
รับเช็คโครงการอาหารกลางวัน [01 กรกฎาคม 2558 14.12 น.] อ่าน 129