โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนประชุม ประจำปีการศึกษา 2563 [09 พฤษภาคม 2563 12.08 น.] อ่าน 129
ประกาศโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส เรื่องแนวปฏิบัติในการติดต่อกับโรงเรียน ตามมารการป้องกัน Covid-19 [18 มีนาคม 2563 09.29 น.] อ่าน 152
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [17 กันยายน 2562 12.38 น.] อ่าน 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคล ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [13 กันยายน 2562 09.48 น.] อ่าน 114
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [04 กันยายน 2562 08.50 น.] อ่าน 136
ขอเชิญศิษย์เก่าพบปะสังสรรค์ รวมพลังในงาน [21 สิงหาคม 2562 08.45 น.] อ่าน 480
ร้านค้า Orporpo Shop [22 กรกฎาคม 2562 15.36 น.] อ่าน 72
ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [17 พฤศจิกายน 2561 06.56 น.] อ่าน 197
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [16 พฤศจิกายน 2561 06.23 น.] อ่าน 116
ประกาศโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรง [02 พฤศจิกายน 2561 09.38 น.] อ่าน 132