ประกาศการรับส่งนักเรียน [28 กันยายน 2563 07.46 น.] อ่าน 17
ประชาสัมพันธ์เรื่องการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 กันยายน [24 กันยายน 2563 11.31 น.] อ่าน 12
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างความเข้มแข็ง การพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนสุจริต อำเภอเขาฉกรรจ์ [01 กันยายน 2563 14.50 น.] อ่าน 14
ประกาศผลการสอบการอ่านของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT ป.1 รายบุคคล) [23 มีนาคม 2563 17.19 น.] อ่าน 391
รับสมัครนักเรียนห้อง IEP ประจำปีการศึกษา 2563 [11 กุมภาพันธ์ 2563 09.30 น.] อ่าน 56
ใบสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา2563 [11 กุมภาพันธ์ 2563 09.22 น.] อ่าน 106
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 [11 กุมภาพันธ์ 2563 09.15 น.] อ่าน 129
การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา2563 [05 กุมภาพันธ์ 2563 13.07 น.] อ่าน 83
เชิญร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2563 [03 มกราคม 2563 10.31 น.] อ่าน 274
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 [03 ธันวาคม 2562 16.22 น.] อ่าน 90