ยินดีต้อนรับคุณครูที่ย้ายมาปฏิบัติงานที่โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ [10 พฤศจิกายน 2563 13.15 น.] อ่าน 7
ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการคนใหม่ [29 ตุลาคม 2563 14.50 น.] อ่าน 36
ประกาศการรับส่งนักเรียน [28 กันยายน 2563 07.46 น.] อ่าน 27
ประชาสัมพันธ์เรื่องการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 กันยายน [24 กันยายน 2563 11.31 น.] อ่าน 28
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างความเข้มแข็ง การพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนสุจริต อำเภอเขาฉกรรจ์ [01 กันยายน 2563 14.50 น.] อ่าน 24
ประกาศผลการสอบการอ่านของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT ป.1 รายบุคคล) [23 มีนาคม 2563 17.19 น.] อ่าน 411
รับสมัครนักเรียนห้อง IEP ประจำปีการศึกษา 2563 [11 กุมภาพันธ์ 2563 09.30 น.] อ่าน 65
ใบสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา2563 [11 กุมภาพันธ์ 2563 09.22 น.] อ่าน 119
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 [11 กุมภาพันธ์ 2563 09.15 น.] อ่าน 139
การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา2563 [05 กุมภาพันธ์ 2563 13.07 น.] อ่าน 94