อนุบาลเขาฉกรรจ์เกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2563 [24 กุมภาพันธ์ 2564 13.42 น.] อ่าน 14
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 [24 กุมภาพันธ์ 2564 13.40 น.] อ่าน 26
ยินดีต้อนรับคุณครูที่ย้ายมาปฏิบัติงานที่โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ [10 พฤศจิกายน 2563 13.15 น.] อ่าน 19
ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการคนใหม่ [29 ตุลาคม 2563 14.50 น.] อ่าน 78
ประกาศการรับส่งนักเรียน [28 กันยายน 2563 07.46 น.] อ่าน 49
ประชาสัมพันธ์เรื่องการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 กันยายน [24 กันยายน 2563 11.31 น.] อ่าน 87
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างความเข้มแข็ง การพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนสุจริต อำเภอเขาฉกรรจ์ [01 กันยายน 2563 14.50 น.] อ่าน 27
ประกาศผลการสอบการอ่านของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT ป.1 รายบุคคล) [23 มีนาคม 2563 17.19 น.] อ่าน 449
รับสมัครนักเรียนห้อง IEP ประจำปีการศึกษา 2563 [11 กุมภาพันธ์ 2563 09.30 น.] อ่าน 72
ใบสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา2563 [11 กุมภาพันธ์ 2563 09.22 น.] อ่าน 137