ชนะเลิศ โดย: คลองน้ำใสวิทยาคาร เมื่อ 29 มกราคม 2560 17.23 น. อ่าน 592
เฟสบุคโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร โดย: คลองน้ำใสวิทยาคาร เมื่อ 15 ธันวาคม 2559 23.08 น. อ่าน 767