ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 (2564) [30 เมษายน 2564 10.54 น.] อ่าน 31
มอบของที่ระลึก ตำรวจภูธร ตำบลคลองน้ำใส [06 กุมภาพันธ์ 2564 10.49 น.] อ่าน 27
คณะกรรมการประเมินตรวจการรื้้อถอนสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพักภารโรง) [06 กุมภาพันธ์ 2564 10.41 น.] อ่าน 25
การตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนสงเคราะห์ยากจน จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ [06 กุมภาพันธ์ 2564 10.32 น.] อ่าน 20
ดร.รัตติกร ทองเนตร และคณะ ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนออนไลน์ [06 กุมภาพันธ์ 2564 10.26 น.] อ่าน 52
การเตรียมความพร้อมนักเรียนระหว่าง 18 พ.ค. 63 - 30 มิ.ย. 63 [10 พฤษภาคม 2563 17.25 น.] อ่าน 146
รับสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2563 [30 เมษายน 2563 13.52 น.] อ่าน 299
ชนะเลิศ [29 มกราคม 2560 17.23 น.] อ่าน 791
เฟสบุคโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร [15 ธันวาคม 2559 23.08 น.] อ่าน 957