การเตรียมความพร้อมนักเรียนระหว่าง 18 พ.ค. 63 - 30 มิ.ย. 63 [10 พฤษภาคม 2563 17.25 น.] อ่าน 121
รับสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2563 [30 เมษายน 2563 13.52 น.] อ่าน 242
ชนะเลิศ [29 มกราคม 2560 17.23 น.] อ่าน 768
เฟสบุคโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร [15 ธันวาคม 2559 23.08 น.] อ่าน 885