ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเ [10 พฤศจิกายน 2561 12.43 น.] อ่าน 222
ประกาศรับสมัครรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนคร [06 พฤศจิกายน 2561 10.24 น.] อ่าน 234