ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป้นลูกจ้างชั่วคราว [21 พฤศจิกายน 2561 09.09 น.] อ่าน 45
จัดนิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ [13 กรกฎาคม 2559 11.43 น.] อ่าน 118
แผนปฏิบัติราชการโรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย 2559 [04 กรกฎาคม 2559 16.21 น.] อ่าน 168