การตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 32 [19 สิงหาคม 2556 11.02 น.] อ่าน 1665