ผลการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 [03 พฤษภาคม 2563 16.46 น.] อ่าน 222
ผลการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 [30 มีนาคม 2563 22.54 น.] อ่าน 188
ผลการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 [07 มิถุนายน 2562 12.15 น.] อ่าน 220
ผลการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 [07 มิถุนายน 2562 12.11 น.] อ่าน 305
ผลการสอบ(O-NET)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เข [22 มีนาคม 2558 18.22 น.] อ่าน 227
ผลการสอบ(O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เข [22 มีนาคม 2558 18.13 น.] อ่าน 168