รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ [30 เมษายน 2564 18.27 น.] อ่าน 266
ม.1 และ ม.4 ที่จะสมัครเข้าเรียนในปีการศึกษา 2564 [16 เมษายน 2564 12.22 น.] อ่าน 129
แนวปฏิบัติมาตรการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 โรงเรียนละทายวิทยา.. [15 เมษายน 2564 11.14 น.] อ่าน 75
วัตกรรม LTW HUG Model [09 มีนาคม 2564 13.05 น.] อ่าน 165
การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดปัญหาและผลกระทบด้านเศรษฐกิจ [01 มีนาคม 2564 21.01 น.] อ่าน 69
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE [01 มีนาคม 2564 20.40 น.] อ่าน 50
โรงเรียนละทายวิทยา ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ เปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน [27 พฤศจิกายน 2563 16.10 น.] อ่าน 104
ลิงค์ไฟล์โครงการ 2563 [14 กันยายน 2563 20.49 น.] อ่าน 79
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร อาสาพัฒนา วันพุธ ที่ 15 กรกฏาคม 2563 [23 กรกฎาคม 2563 14.32 น.] อ่าน 60
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนละทายวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 และกิจกรรมสวดมนต์ไหว [23 กรกฎาคม 2563 13.35 น.] อ่าน 78