ประกาศผลสอบวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ครั้งที่ 12 [04 ธันวาคม 2562 10.43 น.] อ่าน 1001
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 12 [28 พฤศจิกายน 2562 15.38 น.] อ่าน 525
การสอบวัดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒ [23 กันยายน 2562 16.55 น.] อ่าน 1314
ประกาศผลการแข่งขันวัดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 11 Primary Science & Math Adv [12 ธันวาคม 2561 16.28 น.] อ่าน 926
การสอบแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 11 [03 ตุลาคม 2561 12.28 น.] อ่าน 1626
สอบวิทย์คณิต 60 [07 กันยายน 2560 10.59 น.] อ่าน 1104
ประกาศผลสอบการสอบ PSMAC#9 [03 ธันวาคม 2559 00.25 น.] อ่าน 1464
ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันวิทย์ คณิต 59 [24 พฤศจิกายน 2559 21.39 น.] อ่าน 529
ข้อสอบเก่า PSMAC8 [31 สิงหาคม 2559 21.40 น.] อ่าน 2913
ประกาศสอบแข่งขันวิทย์ คณิต 59 [30 สิงหาคม 2559 10.04 น.] อ่าน 1251