รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬา โดย: บ้านพร้าว เมื่อ 05 มกราคม 2560 14.15 น. อ่าน 60
ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนบ้านพร้าว คว้ารางวัลรองชนะเลิศในการแข่งขันเดินสวนสนาม ที โดย: บ้านพร้าว เมื่อ 26 มิถุนายน 2558 13.40 น. อ่าน 299
โรงเรียนบ้านพร้าวขอแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้กับเด็กหญิงอธิษฐาน ทองชาติ ในการแข่งขันอ่านเอาเรื่ โดย: บ้านพร้าว เมื่อ 26 มิถุนายน 2558 13.30 น. อ่าน 297
กำหนดวันรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน โดย: บ้านพร้าว เมื่อ 25 มีนาคม 2557 12.36 น. อ่าน 95
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 โดย: บ้านพร้าว เมื่อ 21 มีนาคม 2557 09.39 น. อ่าน 79
กำหนดรับแบบ ปพ.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย: บ้านพร้าว เมื่อ 20 มีนาคม 2557 13.19 น. อ่าน 87