วันนี้ทางโรงเรียนได้เชิญตัวแทนแต่ละรุ่น รวมทั้งหมด 45 รุ่น เพื่อรับฟัง และเสนอนโยบาย การจัดงานผ้าป่า โดย: ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ เมื่อ 12 ธันวาคม 2561 19.56 น. อ่าน 38
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชาลิสา จันทนา เด็กหญิงฐิติกา โคตรธาดา ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขั โดย: ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ เมื่อ 12 ธันวาคม 2561 19.54 น. อ่าน 50
การเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ประจำปี 2560 ระดับศูนย์การศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย: ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ เมื่อ 12 ธันวาคม 2561 19.52 น. อ่าน 34
การทัศนศึกษา ที่สวนสัตว์ จ.ชัยภูมิ ชั้นประถมศึกษาปี 1และ2 นำโดย ท่านรองสมดี กงเพชร โดย: ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ เมื่อ 12 ธันวาคม 2561 19.49 น. อ่าน 20
ขอขอบพระคุณ ฯพณฯ พงศกร อรรณพพร และผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ที่ให้เกียรติมาร่วมเปิดกีฬาภายใน " คุรุรา โดย: ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ เมื่อ 12 ธันวาคม 2561 19.47 น. อ่าน 15
วันที่ 8 มีนาคม 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบุ่งง้าว อำเภอยางสีสุราช จังหวัดขอนแก่น ได้มาเยี่ยมชมโ โดย: ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ เมื่อ 12 ธันวาคม 2561 19.45 น. อ่าน 5
บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 16 พฤษภาคม 2561) โดย: ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ เมื่อ 12 ธันวาคม 2561 19.37 น. อ่าน 10
ประกาศรายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 2560 โดย: ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ เมื่อ 03 กรกฎาคม 2560 09.41 น. อ่าน 97
รายงานประจำปี 2559 โดย: ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ เมื่อ 03 กรกฎาคม 2560 09.35 น. อ่าน 106
วันไหว้ครู โดย: ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ เมื่อ 20 มิถุนายน 2560 09.31 น. อ่าน 145