เชิญชวนร่วมแข่งขันกีฬาวันเด็ก 2562 โดย: บ้านกุดธาตุ เมื่อ 22 ธันวาคม 2561 17.54 น. อ่าน 155
8-9 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านกุดธาตุ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา "ท่องโลกกว้าง" ณ อุทยานสิ่งแวดล โดย: บ้านกุดธาตุ เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2561 19.29 น. อ่าน 70
20 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านกุดธาตุ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 โดย: บ้านกุดธาตุ เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2561 19.23 น. อ่าน 28
8 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านกุดธาตุจัดงานต้อนรับคุณครูคนใหม่ นางสาวศิริรัตน์ คำเหง้าและแสดงความยินดีก โดย: บ้านกุดธาตุ เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2561 19.22 น. อ่าน 36
9 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านกุดธาตุ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาค โดย: บ้านกุดธาตุ เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2561 19.19 น. อ่าน 33
10 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านกุดธาตุ ดำเนินการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช โดย: บ้านกุดธาตุ เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2561 19.17 น. อ่าน 22
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดย: บ้านกุดธาตุ เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2561 19.10 น. อ่าน 18
9 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านกุดธาตุ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต5 จัดโครงการ โดย: บ้านกุดธาตุ เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2561 19.03 น. อ่าน 20
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่ก โดย: บ้านกุดธาตุ เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2561 18.54 น. อ่าน 24
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดีในโอกาส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดธาตุ ดร.สุทธิพ โดย: บ้านกุดธาตุ เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2561 18.48 น. อ่าน 21