โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งคนครัว [30 มิถุนายน 2564 21.02 น.] อ่าน 21
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งคนครัว จำนวน 1 ตำแหน่ง [18 มิถุนายน 2564 11.17 น.] อ่าน 17
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งคนครัว [21 พฤษภาคม 2564 13.34 น.] อ่าน 45
ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น [11 มีนาคม 2564 11.20 น.] อ่าน 75
ตามรอยพ่อขออยู่อย่างพอเพียง [28 กันยายน 2563 19.45 น.] อ่าน 66
ประกาศผลการแข่งขันสารานุกรมไทย [24 พฤศจิกายน 2561 21.54 น.] อ่าน 1097
ปฎิทินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 [14 พฤศจิกายน 2560 02.32 น.] อ่าน 366