แจ้งผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ เรื่องการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ [09 กรกฎาคม 2564 15.03 น.] อ่าน 18
ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 [26 เมษายน 2562 09.28 น.] อ่าน 86
โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ เดินรณรงค์ให้ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันที่ 24 มีนาคม [26 เมษายน 2562 09.06 น.] อ่าน 108