ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 [15 พฤศจิกายน 2562 10.35 น.] อ่าน 25
ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่ [03 กันยายน 2562 10.15 น.] อ่าน 84
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้างกลุ่มวิทยาศาสตร์ [29 สิงหาคม 2562 15.26 น.] อ่าน 172
ประกาศ!! รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างกลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์(วิทยาศาสตร์ทั่วไป,เคมี,ฟิสิกส์,ชีววิทยา [21 สิงหาคม 2562 21.26 น.] อ่าน 598
ประกาศผลครูธุรการโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา [29 มิถุนายน 2562 17.28 น.] อ่าน 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูธุรการ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา [25 มิถุนายน 2562 12.52 น.] อ่าน 78
ประกาศโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโร [17 มิถุนายน 2562 07.58 น.] อ่าน 317
การเปิดเรียนปีการศึกษา 2562 [26 เมษายน 2562 09.10 น.] อ่าน 58
ประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา [26 เมษายน 2562 09.02 น.] อ่าน 82