ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่ โดย: ศรีสองรักษ์วิทยา เมื่อ 03 กันยายน 2562 10.15 น. อ่าน 64
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้างกลุ่มวิทยาศาสตร์ โดย: ศรีสองรักษ์วิทยา เมื่อ 29 สิงหาคม 2562 15.26 น. อ่าน 105
ประกาศ!! รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างกลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์(วิทยาศาสตร์ทั่วไป,เคมี,ฟิสิกส์,ชีววิทยา โดย: ศรีสองรักษ์วิทยา เมื่อ 21 สิงหาคม 2562 21.26 น. อ่าน 280
ประกาศผลครูธุรการโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา โดย: ศรีสองรักษ์วิทยา เมื่อ 29 มิถุนายน 2562 17.28 น. อ่าน 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูธุรการ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา โดย: ศรีสองรักษ์วิทยา เมื่อ 25 มิถุนายน 2562 12.52 น. อ่าน 66
ประกาศโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโร โดย: ศรีสองรักษ์วิทยา เมื่อ 17 มิถุนายน 2562 07.58 น. อ่าน 220
การเปิดเรียนปีการศึกษา 2562 โดย: ศรีสองรักษ์วิทยา เมื่อ 26 เมษายน 2562 09.10 น. อ่าน 54
ประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา โดย: ศรีสองรักษ์วิทยา เมื่อ 26 เมษายน 2562 09.02 น. อ่าน 73