ประกาศ ผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนเซไลวิทยาคม [15 สิงหาคม 2563 18.07 น.] อ่าน 207
ประกาศรับสมัครธุรการโรงเรียน เงินเดือน 9000 บาท [10 สิงหาคม 2563 16.38 น.] อ่าน 426
ขอความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามสำหรับผู้ปกครองและนักเรียน [24 พฤษภาคม 2563 15.03 น.] อ่าน 83
แนะแนวการศึกษา [25 เมษายน 2562 15.29 น.] อ่าน 169
รับสมัครนักเรียน [01 กุมภาพันธ์ 2562 15.11 น.] อ่าน 147