รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 [05 เมษายน 2562 19.21 น.] อ่าน 71
ศธ.ยกเลิกรับนักเรียน "โควตา-เด็กฝาก- ลูกครู"ปิดช่องหากินเรียก"แป๊ะเจี๊ยะ" [08 กุมภาพันธ์ 2562 10.00 น.] อ่าน 77