ข่าวฉบับที่ 28 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย [09 กุมภาพันธ์ 2564 12.20 น.] อ่าน 68
เสวนาทางวิชาการ : เมื่อโควิด-19 รุกรานการศึกษา [03 กุมภาพันธ์ 2564 19.46 น.] อ่าน 27
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [13 สิงหาคม 2562 08.08 น.] อ่าน 55
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 [07 สิงหาคม 2562 17.38 น.] อ่าน 77
งานประเพณีเข้าพรรษ ประจำปี 2562 และพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของลูกเสือแห่ง [07 สิงหาคม 2562 17.33 น.] อ่าน 100
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา และการแข่งขันตอบค [07 สิงหาคม 2562 17.28 น.] อ่าน 67
วันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 16 ปี และอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด [07 สิงหาคม 2562 17.24 น.] อ่าน 63
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ และการพัฒนาบุคลากร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย [07 สิงหาคม 2562 17.16 น.] อ่าน 58
โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด [05 สิงหาคม 2562 11.49 น.] อ่าน 28
วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี [05 สิงหาคม 2562 11.04 น.] อ่าน 28