(ด่วนที่สุด) การออกหนังสือรับรองสถานทูตประกอบหลักฐานการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการ [04 มิถุนายน 2564 20.26 น.] อ่าน 25
แจ้งข่าวเปิดเทอม โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุยายน 2564 [27 พฤษภาคม 2564 15.35 น.] อ่าน 45
24 พฤษภาคม 2564 ร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของคุณครูหัสดา โพธิ์ทะเล ครูโรงเรียนบ้านดงกำพี้ [24 พฤษภาคม 2564 12.02 น.] อ่าน 36
21 พฤษภาคม 2564 การประชุมหัวหน้าฝ่ายบริหารงานโรงเรียน (ภาคี 4 ฝ่าย) [24 พฤษภาคม 2564 12.01 น.] อ่าน 47
19 พฤษภาคม 2564 การประชุมตามโครงสร้างสายงานบริหาร (กลุ่มบริหารงานงบประมาณ) [24 พฤษภาคม 2564 12.01 น.] อ่าน 35
18 พฤษภาคม 2564 การประชุมตามโครงสร้างสายงานบริหาร (กลุ่มบริหารงานทั่วไป) [24 พฤษภาคม 2564 12.01 น.] อ่าน 27
18 พฤษภาคม 2564 การประชุมคณะผู้เริ่มการจัดตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย [24 พฤษภาคม 2564 12.01 น.] อ่าน 25
17 พฤษภาคม 2564 การประชุมตามโครงสร้างสายงานบริหาร (กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล) [24 พฤษภาคม 2564 12.01 น.] อ่าน 24
13 พฤษภาคม 2564 การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียน ณ หอประชุม [24 พฤษภาคม 2564 12.01 น.] อ่าน 8
12 พฤษภาคม 2564 การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [24 พฤษภาคม 2564 12.01 น.] อ่าน 17