ประกาศโรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ เรื่องการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ [11 กรกฎาคม 2564 00.25 น.] อ่าน 21
ประกาศโรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ กรณีพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (Covid -19 ) [26 มิถุนายน 2564 11.30 น.] อ่าน 34
ประกาศ เลื่อนเปิดภาคเรียน 1/2564 [20 พฤษภาคม 2564 17.28 น.] อ่าน 63
ประกาศ ขอความร่วมมือกับผู้ปกครอง [19 พฤษภาคม 2564 22.43 น.] อ่าน 61
รับสมัครนักเรียน ป.1 , ม.1 ปีการศึกษา 2564 [18 มีนาคม 2564 15.20 น.] อ่าน 289
การนิเทศติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย [03 สิงหาคม 2562 13.20 น.] อ่าน 101