ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานครูผู้สอน (วิชาเอกปฐมวัย) [02 มิถุนายน 2564 10.38 น.] อ่าน 83
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานครูผู้สอนเอกปฐมวัย [31 พฤษภาคม 2564 08.54 น.] อ่าน 60
รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (วิชาเอกปฐมวัย) [21 พฤษภาคม 2564 09.58 น.] อ่าน 54
แผนการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโพธิ์ช่วงปิดภาคเรียน [09 เมษายน 2564 08.50 น.] อ่าน 59
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ [26 มีนาคม 2564 15.21 น.] อ่าน 114
แผนการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโพธิ์ แห่งที่ 2(มัธยมศึกษา) [05 มีนาคม 2564 14.04 น.] อ่าน 39
แผนการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโพธิ์ แห่งที่ 1(ประถมศึกษา) [05 มีนาคม 2564 13.57 น.] อ่าน 39
เชิญชวนครูอบรมออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา หลักสูตรนี้นับชั่วโมงพัฒนาได้คะ [05 กันยายน 2562 10.39 น.] อ่าน 1198