โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ระดับประเทศ) จำนวน 8 โดย: บ้านกกตาลดงบังวิทยา เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2561 21.35 น. อ่าน 119
ผลงานความภาคภูมิใจ Mango Sweets By Koktaldòngbungwitaya School โดย: บ้านกกตาลดงบังวิทยา เมื่อ 05 มิถุนายน 2561 14.55 น. อ่าน 146