ประกาศผลการเรียนประจำปีการศึกษา 2562 [19 มีนาคม 2563 16.23 น.] อ่าน 306
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 [01 มีนาคม 2563 15.16 น.] อ่าน 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 [24 กุมภาพันธ์ 2562 09.33 น.] อ่าน 62
ประกาศแจ้งผู้ปกครองนักเรียน เรื่องรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 [28 กุมภาพันธ์ 2561 14.15 น.] อ่าน 198
ร่วมทำบุญบริจาคเงินเพื่อก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ ณโรงเรียนห้วยเตยวิทยา [22 กุมภาพันธ์ 2561 22.10 น.] อ่าน 1124
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศูนย์เครือข่ายฯ ยางตลาด 3 [18 มกราคม 2561 08.34 น.] อ่าน 181
โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในชุมชนบ้านห้วยเตย และส่งเสริมทักษะด้านกีฬา [02 มกราคม 2561 21.40 น.] อ่าน 134
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ [02 มกราคม 2561 21.35 น.] อ่าน 131
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) [23 ธันวาคม 2560 15.16 น.] อ่าน 141
โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ โรงเรียนห้วยเตยวิทยา เพื่ออาหารกลางวัน และหารายได้ [19 ธันวาคม 2560 14.45 น.] อ่าน 262